ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา โปรดตรวจสอบการวาดหมายเลขทุกวัน
ผลวันนี้
Friday, 21 June 2024
ช่วงเวลา: #1933
รางวัลที่หนึ่ง
5
4
1
9
รางวัลที่สอง
3
9
4
7
รางวัลที่สาม
1
1
9
7
รางวัลพิเศษ
8327
5326
2368
1448
1016
7751
6988
1859
1876
1034
รางวัลชมเชย
3934
4736
8425
1878
7568
3285
1623
6579
5049
8766
ผลวันนี้
Thursday, 20 June 2024
ช่วงเวลา: #1932
รางวัลที่หนึ่ง
9
9
2
8
รางวัลที่สอง
9
6
4
2
รางวัลที่สาม
3
4
6
2
รางวัลพิเศษ
0246
6683
6399
9714
7501
4324
0674
1372
5182
8655
รางวัลชมเชย
0440
2649
1516
8319
0832
1047
2291
9569
9192
7419
ผลวันนี้
Wednesday, 19 June 2024
ช่วงเวลา: #1931
รางวัลที่หนึ่ง
0
2
4
2
รางวัลที่สอง
7
2
9
2
รางวัลที่สาม
1
0
1
4
รางวัลพิเศษ
7254
9510
2789
0472
0831
2579
7728
7334
6885
4066
รางวัลชมเชย
8568
9410
2415
0947
6664
0986
8722
8896
3552
0732
ผลวันนี้
Tuesday, 18 June 2024
ช่วงเวลา: #1930
รางวัลที่หนึ่ง
1
6
5
8
รางวัลที่สอง
4
8
5
0
รางวัลที่สาม
2
6
4
2
รางวัลพิเศษ
1115
3952
2930
4737
3774
8982
7429
0712
8372
3345
รางวัลชมเชย
2757
5948
6234
1179
5095
7186
5588
8331
0986
8344
ผลวันนี้
Monday, 17 June 2024
ช่วงเวลา: #1929
รางวัลที่หนึ่ง
7
5
2
2
รางวัลที่สอง
7
3
3
7
รางวัลที่สาม
0
2
1
6
รางวัลพิเศษ
6037
0913
2348
4596
7246
4432
8708
0156
2842
8650
รางวัลชมเชย
9084
5812
0685
1279
0781
9382
2340
9019
0936
8599
ผลวันนี้
Sunday, 16 June 2024
ช่วงเวลา: #1928
รางวัลที่หนึ่ง
4
1
0
3
รางวัลที่สอง
5
8
9
2
รางวัลที่สาม
9
4
8
6
รางวัลพิเศษ
5839
1600
1864
5351
4374
7461
2647
1236
0762
3734
รางวัลชมเชย
6991
3428
8025
5978
5156
4935
6080
7154
1454
9837
ผลวันนี้
Saturday, 15 June 2024
ช่วงเวลา: #1927
รางวัลที่หนึ่ง
8
3
6
0
รางวัลที่สอง
4
7
2
1
รางวัลที่สาม
4
8
6
8
รางวัลพิเศษ
9922
8873
9217
1055
4073
5251
4819
7776
6995
7686
รางวัลชมเชย
9030
0854
9384
5460
2799
4661
5563
2591
6316
2711
ผลวันนี้
Friday, 14 June 2024
ช่วงเวลา: #1926
รางวัลที่หนึ่ง
3
8
4
4
รางวัลที่สอง
5
3
0
0
รางวัลที่สาม
0
9
6
7
รางวัลพิเศษ
3615
8731
8226
3206
7633
4180
4904
8722
4372
0049
รางวัลชมเชย
3656
9537
2607
7882
7866
6980
3633
7731
4883
4107
ผลวันนี้
Thursday, 13 June 2024
ช่วงเวลา: #1925
รางวัลที่หนึ่ง
9
8
3
0
รางวัลที่สอง
1
0
8
7
รางวัลที่สาม
1
5
0
3
รางวัลพิเศษ
8940
8974
1788
9962
4911
6458
4356
8507
5484
4585
รางวัลชมเชย
3742
6040
9616
0745
0929
5361
7452
0374
0177
2281